City•Flor rozen zijn niet alleen op hun mooie bloemen geselecteerd maar hebben vaak een goede onkruid onderdrukking, geen wildopslag en een rijke en lange doorbloei.

Binnen het City•Flor® assortiment zijn speciale soorten geselecteerd voor minder goede omstandigheden zoals: schrale bodem, strooizout, uitlaaatgassen en schaduw. Deze omstandigheden komen vooral voor bij boomspiegels, sttraatbegeleiding, rotondes, talud en plantenbakken. Per soort wordt in de brochure met strerretjes aangegeven waar de roos geschikt voor is.

Breed inzetbare rozen

Deze groep rozen zijn in alle kleuren verkrijgbaar en hebben allemaal een half gevulde bloem van ca. 4 cm die rijk doorbloeit.
De rozen zijn goed vakvullend en breed inzetbaar.

 

Beheer
City·flor® rozen geven geen wildopslag door de kweek op eigen wortel en kunnen daardoor  machinaal beheert worden. Er  worden meerdere methodes gebruikt waaronder de maaibak, klepelmaaier en vingerbalk. Door deze methodes is een totaal nieuwe kijk gekomen op het onderhoud van groepen rozen. In sommige gevallen worden de rozen blokwijs of als heg gemaaid. Dit geeft een heel eigen beeld aan het rozenperk.  City·flor® rozen sluiten door de groeivorm de bodem snel af (mits geplant op de juiste afstand) en zijn hierdoor onkruidonderdrukkend.